Aktuellt

Här presenterar vi ett urval av det som händer hos oss. Vi blandar seminarier och aktiviteter med studier, artiklar och blogginlägg. Låt dig inspireras!

 

Sveriges Grönaste Varumärke

Sveriges Grönaste Varumärke

För sjunde gången har vi låtit svenska folket utse Sveriges grönaste varumärke. I år heter den stora vinnaren Coop.

Företagets diffusa framsida

Företagets diffusa framsida

Gränslandet mellan kund och företag utvecklas, omdanas. Det som förr var en enkel handelstransaktion har vuxit till att bli ett komplext nätverk av interaktioner. Isolerade kundmöten har blivit en oförutsägbar resa i ett diffust territorium. Rollerna kund och säljare luckras upp. Nya aktörer gör entré i affärsrelationerna. Kontroll har ersatts av påverkan. Marknadsföringens 4 p:n måste, som vi ser det, nu bli 4 i:n.

Kratta manegen först – reformera strategiprocessen för att få den att göra skillnad (2/2)

Kratta manegen först – reformera strategiprocessen för att få den att göra skillnad (2/2)

Detta är det andra av två blogginlägg om strategiprocessen. Del 1 fokuserade på den problembild vi ser. Denna del redovisar olika tekniker som kan användas för att skapa en mer effektiv process.

Superior customer service

Superior customer service

Why a silo culture fails to deliver superior customer service

Differ stärker teamet med ytterligare en erfaren konsult

Differ stärker teamet med ytterligare en erfaren konsult

Niklas Sjöberg har drygt 15 års linjeerfarenhet från industrisektorn, primärt inom frågeställningar relaterat till servicemarknaden och projektledning. Dessutom har Niklas fem års konsulterfarenhet från McKinsey samt några års erfarenhet som analytiker och investerare i finanssektorn. Niklas kommer att stärka upp vår satsning mot klienter inom industrisegmentet.

Framtidens lojalitet

Framtidens lojalitet

Helena Nordman Stålnacke och Bi Kreimer från Differ gästade nätverket Marknadsföreningen i Stockholm och berättade om hur lojalitet skapas

Kratta manegen först – reformera strategiprocessen för att få den att göra skillnad (1/2)

Kratta manegen först – reformera strategiprocessen för att få den att göra skillnad (1/2)

Detta är den första av två blogginlägg om strategiprocessen. Del 1 fokuserar på den problembild vi ser.

Tack för 2015…

Tack för 2015…

...hälsar Differ tillsammans med Stiftelsen Garissa. 2015 uppmärksammade vi Stiftelsen Garissas arbete för att förbättra livssituationen för utsatta flickor i östra Kenya.

Ett nytt Differ

Ett nytt Differ

Efter ett år under samma tak går Xlent Strategy och Differ samman under namnet Differ. Tillsammans bildar vi en stark strategikonsultaktör med fokus på intäktsfrågor. Erbjudandet omfattar alla intäktsrelaterade discipliner; kundbasoptimering, varumärkesstrategi, lojalitet, digitalisering, prissättning, och mycket mer.

Snart dags att utse Sveriges Grönaste Varumärke 2015

Snart dags att utse Sveriges Grönaste Varumärke 2015

Differ genomför sedan 2008 den återkommande undersökningen Sveriges Grönaste Varumärke. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsfrågor bland företag i utvalda branscher.

Ut med kundnöjdhet – Länge leve kundnöjdhet!

Ut med kundnöjdhet – Länge leve kundnöjdhet!

Att nöjda kunder är de bästa kunderna är hos många en självklar sanning. Men att besluta om små och stora investeringar med enbart ökad kundnöjdhet som uppsida är inte självklart en bra idé.

Är celebriteten som varumärkesförstärkare på väg att dö ut?

Är celebriteten som varumärkesförstärkare på väg att dö ut?

Modebranschen har länge använt celebriteter i sin marknadsföring, i hopp om att öka varumärkets attraktion. Men är det alltid till varumärkets fördel? Även om vi inte sysslar specifikt med reklam tycker vi att ämnet är en intressant förlängning av varumärkesstrategin och vill därför utveckla vårt synsätt i detta inlägg.

Turning Customer Intelligence into business value

Turning Customer Intelligence into business value

The importance of a well functioning and balanced Customer Intelligence process

Vänd potentialmodellens svagheter till styrkor

Vänd potentialmodellens svagheter till styrkor

Den ökade digitaliseringen har skapat många fördelar för företag – såväl kommersiella som operativa. Samtidigt har den också skapat ett maktskifte på marknaden där en allt mer välinformerad kund enklare kan ställa leverantörer mot varandra och byta efter behov. Fler och fler företag väljer att angripa detta genom en strategisk förflyttning mot en ökad kundorientering.

Förändring från toppen krävs för fortsatt framgång inom industriell eftermarknad

Förändring från toppen krävs för fortsatt framgång inom industriell eftermarknad

Industribolag blir allt mer beroende av sin eftermarknad och serviceverksamhet, men har de rätt setup för att möta de framtida utmaningarna inom detta område?

A leap across the abyss

A leap across the abyss

Services are crucial to continued growth of Nordic industrial OEMs, but current approaches are stalling. Awareness and action must move from the aftermarket units to the corporate level. In this White Paper, we present four leap enablers that can help companies out of the “Services Catch” and unlock the true shareholder value potential of industrial services.

Våga släppa kontroll över ditt varumärke – och nå framgång!

Våga släppa kontroll över ditt varumärke – och nå framgång!

Det har aldrig har varit så viktigt att bygga starka varumärken som nu. Från att tidigare kunnat basunera ut sitt budskap brett i många kanaler, får de flesta i dag nöja sig med att utgöra en liten röst i ett myller av åsikter. Hur lyckas man då bygga ett smart brand anpassat för en ny interaktionsparadigm?

Etablera ett digitalt försprång. Nu.

Etablera ett digitalt försprång. Nu.

Digitaliseringen får genomslag och stor påverkan på alla typer av organisationer och branscher – varje dag. Vi ser att många nya företag och affärsidéer skapas tack vare digitaliseringen, vi ser nya typer av affärsmodeller, nya erbjudanden, nya kommunikations- och försäljningskanaler samt nya kundupplevelser.

“Vikten av att identifiera kunden i kundfeedback”

“Vikten av att identifiera kunden i kundfeedback”

Vikten av att ha nöjda kunder, kan nog de flesta skriva under på. De flesta vet också om de har nöjda kunder eller ej och varför kunderna tycker som de gör. Det som idag skapar en hel del oro bland företagsledare är snarare frågan: Vad behövs för att, på ett precist och effektivt sätt, kunna påverka kundnöjdheten?

Att välja bort är en förutsättning för att göra rätt

Att välja bort är en förutsättning för att göra rätt

Kundupplevelse är ett ämne som ligger mig nära, dels för att kundfokus varit centralt i mina tidigare roller, dels för att jag tycker att området är väldigt spännande och inte minst för att det ställer så höga krav på prioritering.

Våga vara ärlig – även med dina brister!

Våga vara ärlig – även med dina brister!

I dag har företag inte längre hela makten över sitt varumärke. Den har förskjutits till kunderna. På internet och framför allt i sociala medier finns det oändliga möjligheter för kunder och andra intressenter att dela med sig av sina tankar kring ett varumärke – att berätta om både bra och dåliga varumärkesupplevelser – och på så vis påverka bilden av varumärket.

Intervju om Kundupplevelse

Intervju om Kundupplevelse

Många företag idag upplever att deras kunder blir allt mer lättrörliga. Det är dessutom dyrt att attrahera nya kunder. Så hur kan ditt företag bli bättre på att hålla kvar kunderna? Och vilka differentieringsmöjligheter har ni?

Kundupplevelse by Design

Kundupplevelse by Design

De flesta företag överskattar den kundupplevelse de levererar. Så här tar du kontroll och skapar exceptionell Kundupplevelse by Design.

Same same but different

Same same but different

Services are becoming increasingly important for Scandinavian product manufacturers, triggering a need for them to productify also their services. While these intangible products need investment and professional management just like physical ones, there are some clear differences that have to be addressed to succeed.

Dispelling the Four Myths of Solutions

Dispelling the Four Myths of Solutions

As growth in global industrial markets now is rapidly slowing down, Nordic manufacturing firms will soon need to revisit their approaches to differentiation and positioning. The long-term outlook for competing on Price or Product Leadership to reach profitability is gloomy at best. More and more are aiming for the third position – Customer Leadership

Kundupplevelsestudie 2013

Kundupplevelsestudie 2013

Trenden mot ett ökat kundfokus är idag tilltagande. Detta gäller speciellt branscher med begränsad tillgång av nya lönsamma kunder och låga byteskostnader för kunder som vill byta leverantör. En allt mer krävande konsument med växande krav på upplevelser i kombination med den digitala och mobila utvecklingen har ökat komplexiteten i företagens kundmöten.