Vårens seminarier om Big Data 2.0 och Robotisering


Ostrukturerad data som affärstillgång (genomfördes 19 april)

Big data 2.0 – Precision för prediktion

Vi kommer nu ett steg närmare drömmen om att kunna skåda in i framtiden. Vår första upptäcktsresa i landet Big Data, där vi tog med oss vår nya förmåga att hantera stora datamängder, lät oss se nya samband och dra nya slutsatser. Nu är det dags att utnyttja både teknik och data mer precist – att arbeta mer strukturerat med ostrukturerad data, helt enkelt. Det handlar om praktisk och konkret användning av data.

Genom att först göra analyser av önskade beteendeparametrar och drivkrafter, och sedan mer precist leta efter dessa i sociala medier eller andra ostrukturerade textkällor, får vi nya insikter om nuvarande och framtida kundbeteende på en nivå som världen inte tidigare upplevt.

Peter Nordström, Senior Partner på Differ presenterade seminariet där vi gästades av Helge Flemmen från Differ Norge, som tog med oss på en analysresa och guidade oss igenom ett spännande exempel på hur Big Data kan förutsäga kundbeteende med förvånansvärd säkerhet.

Vill du veta mer om innehållet i något av seminarierna? Hör av dig till Peter.


Digitala medarbetare (genomfördes 4 maj)

Robotisering – Nästa logiska steg efter outsourcingvågen

En effektiv verksamhet har alltid varit en fundamental nyckel till lönsamhet och konkurrenskraft. Stora effektivitetsvinster uppstod efter stora investeringar i stora system i slutet av 1900-talet. Sedan hittades ytterligare effektivitet i olika former av outsourcing. Och nu är vi i början av nästa logiska utvecklingssteg – robotiseringseran.

Med hjälp av digitala medarbetare – som RPA, chatbottar, kognitiva agenter och maskinlärande assistenter – kan ett helt nytt territorium av processer angripas för ökad lönsamhet. Men det finns många vägval i både vad man bör göra och hur man ska robotisera. Det gäller att inte bara stirra sig blind på besparingarna, utan också se potentialerna i ökad kvalitet och förbättrade kundmöten.

Helge Flemmen från Differ Norge, som installerat mer än 500 robotar under de senaste åren, Peter Nordström, Senior Partner på Differ, och Jonas Karlsson från Ipsoft, tog oss igenom de olika varianterna av robotisering, med konkreta exempel från framgångsrika initiativ i Sverige och Norge.

Vill du veta mer om innehållet i något av seminarierna? Hör av dig till Peter.

 

Peter Nordström

Peter Nordström

0736-88 96 36 peter.nordstrom@differ.se