Intäktsstrategi med djup och bredd

På Differ arbetar vi djupt och brett inom alla intäktsrelaterade discipliner. Vi förstår hur ett varumärke byggs, vad som påverkar kundupplevelsen och drivkrafterna bakom intäktsgenerering.

 

hjulet

 

Strategiutveckling är kärnan i vår verksamhet, men vi stöttar ofta våra uppdragsgivare genom hela processen; från insikt till realisering. Ett typiskt uppdrag rör sig genom flera faser.

Insikt

Vi arbetar datadrivet och vill ha tydliga beslutsunderlag som utgångspunkt för vårt arbete. I beslutsunderlagen samlar vi relevanta insikter från uppdragsgivarens situation och omvärld. I vissa fall kan insiktsarbete utgöra ett projekt i sig självt, som till exempel konkurrent- eller omvärldsanalyser.

Inriktning

Insikter bildar underlag för inriktningsbeslut. Våra strategiprojekt drivs med hög involvering från våra uppdragsgivare. Detta säkerställer att vi hamnar rätt, men ger också en förankring för projektets rekommendationer.

Design

Inriktningsbeslut behöver oftast översättas i konkret utvecklingsarbete eller förverkligande. Det kan bl.a. handla om att utveckla nya tjänster och produkter, nya partnerkanaler, nya differentierade servicekoncept eller en ny visuell identitet.

Realisering

För att fullt ut uppnå affärseffekter av en ny strategi krävs effektiv och uthållig projektstyrning i implementeringsfasen. Ofta krävs även anpassning av organisation, styrmodeller, processer och system för att stödja den nya inriktningen, och för att säkra varaktig förändring.