Vi är strategikonsulter med fokus på intäktsfrågor

För oss är kunden den självklara utgångspunkten. Att förstå sina kunder och att rikta sitt arbete mot att tillgodose deras behov är nyckeln till goda affärer.

Kunderna har alltid varit viktiga, men faktiskt aldrig lika viktiga som idag. Med en ständigt ökande tillgång till information och allt fler valmöjligheter ställer de helt andra krav på företagen än tidigare. Och utvecklingen bara fortsätter.

”För att nå fram behöver man vara relevant, attraktiv – och mycket konsekvent. Detta kräver fokus och ett helhetsgrepp på intäktsfrågorna.”

Att på olika sätt bidra till just det är vad vi brinner allra mest för.

Vi är resultatet av ett samgående mellan Differ och XLENT Strategy år 2014. Vår bas finns på Regeringsgatan i Stockholm, men vi arbetar nära våra uppdragsgivare, både i Sverige och internationellt. Tillsammans med våra systerbolag inom Xlent Consulting Group har vi över 200 medarbetare.