Etablera ett digitalt försprång. Nu.

Digitaliseringen får genomslag och stor påverkan på alla typer av organisationer och branscher – varje dag. Vi ser att många nya företag och affärsidéer skapas tack vare digitaliseringen, vi ser nya typer av affärsmodeller, nya erbjudanden, nya kommunikations- och försäljningskanaler samt nya kundupplevelser.

Visualisera en bilolycka – vad händer sedan?

De drabbade kommunicerar digitalt med sina försäkringsbolag, skickar filmklipp direkt från olycksplatsen, ringer ett videosamtal till kundtjänst och delar bilder från olyckplatsen i sociala kanaler. Efterföljande trafikstörningar kommuniceras via GPS, appar och sociala medier. Polisen tweetar löpande senaste nytt. De krockade bilarna kommunicerar med sina förare var skador uppstått, samtidigt som kontaktuppgifter till närmaste bärgnings- och bilservicebolag visas i kontrollpanelens digitala skärmar. Proaktiva försäkringsbolag och privata sjukvårdsföretag skickar de drabbade erbjudanden via digitala kanaler, merförsäljningsmöjligheter skapas och en dialog i sociala medier initieras.

För inte så länge sedan klev de drabbade ur bilarna, fyllde i manuella karbonblanketter, lånade mobiltelefoner av varandra, ställde sig i telefonkö till 112 och försäkringsbolagens kundtjänstavdelningar. Väl framme hos kundtjänstoperatören behövde de drabbade försöka beskriva det som skett och i värsta fall få blanketter hemskickade för manuell ifyllnad. Samma process genomfördes för att komma i kontakt med bilserviceföretagen, sjukvården och Försäkringskassan. Processerna var såväl tidskrävande som komplexa och krävde ett manuellt postalt utskick av kopior till olika mottagare.

Det är en mycket kort period mellan de båda scenarierna ovan, och vi har knappt märkt vad som skett – trots att praktiskt taget allt är annorlunda. Digitaliseringen skapar oanade möjligheter, och vi har bara sett början.

Det som har skett är en omfattande teknikutveckling där mikroprocessorer smugit sig in i allt fler produkter, en allt snabbare uppkoppling samt utvecklingen av mobila tjänster och datalagringsmöjligheter i molnet. Allt till en lägre kostnad och därmed även ett lägre pris. Och slutanvändaren har snabbt anammat den nya tekniken och förändrat sina mobila och sociala användarmönster.

Digitaliseringen får genomslag och stor påverkan på alla typer av organisationer och branscher – varje dag. Vi ser att många nya företag och affärsidéer skapas tack vare digitaliseringen, vi ser nya typer av affärsmodeller, nya erbjudanden, nya kommunikations- och försäljningskanaler samt nya kundupplevelser.

Vidare ser vi affärsmodeller som helt och hållet eliminerar risk, fysiska varor som säljs utan lagerhållning, tjänster som levereras på andra sidan världen utan fysiska mellanhänder, nya typer av kundinteraktioner, marknadsföring som skräddarsys efter kundbeteendet i realtid samt säljprocesser som kapar flera mellanled. Vi ser i alla branscher utvecklingsmöjligheter som skapar bättre kundupplevelser, stärker konkurrenskraften och oftast kostar mindre.

Vi ser samtidigt traditionella affärsmodeller försvinna – varje dag. De som tappar farten tar antingen inte vara på möjligheterna, alternativt saknar förmågan att anpassa sig till nya förutsättningar.

De som har förstått digitaliseringens möjligheter utmanar och vänder upp och ned på existerande affärsmodeller, utvecklar nya erbjudanden och tillvaratar nya typer av kundinsikter. Agerar, helt enkelt. Att agera innebär att vara innovativ med beaktande av digitaliseringens möjligheter i både fysiska och digitala kanaler, samt säkerställa nödvändig kompetens.

Digitaliseringen ger även nya innovationsmöjligheter och det finns idag nya effektiva sätt att pröva sig fram. Exempelvis kan marknadsföring lätt testas och affärsutvecklingsmöjligheter ”crowd-sourcas”. Kapacitet och investeringsförmåga är inte längre något hinder och IT-lösningar har blivit såväl lättare att förstå som relativt billiga.

Digitala försprång kan därför fortsättningsvis etableras i de flesta branscher. I en alltmer digital värld där ”allt” är möjligt blir det dock ännu viktigare att agera baserat på kundinsikt. Nu.

Read more

Blog
January 17, 2022

Så skapar vi hållbar tillväxt för Cancerfonden med growth marketing

När vi blickar tillbaka på 2021 så har vi på Differ genomfört många lyckade projekt som bidragit till hållbar tillväxt. Vi har fått förmånen att leda projekt på många olika…

Differ-soker-nya-konsulter Career
September 21, 2021

Vi söker konsulter med start hösten 2022

Just nu söker vi dig som tar examen 2022 och som vill växa tillsammans med oss!

Career
September 10, 2021

Consulting intern – Sveriges Grönaste Varumärke – Rollen är tillsatt

— Rollen är tillsatt och vi tackar för alla sökande — Tidigare: Vi söker dig som studerar på universitetet och vill driva utvecklingen av Sveriges Grönaste Varumärke 2022

Contact Us