Etablera ett digitalt försprång. Nu.

Digitaliseringen får genomslag och stor påverkan på alla typer av organisationer och branscher – varje dag. Vi ser att många nya företag och affärsidéer skapas tack vare digitaliseringen, vi ser nya typer av affärsmodeller, nya erbjudanden, nya kommunikations- och försäljningskanaler samt nya kundupplevelser.

Visualisera en bilolycka – vad händer sedan?

De drabbade kommunicerar digitalt med sina försäkringsbolag, skickar filmklipp direkt från olycksplatsen, ringer ett videosamtal till kundtjänst och delar bilder från olyckplatsen i sociala kanaler. Efterföljande trafikstörningar kommuniceras via GPS, appar och sociala medier. Polisen tweetar löpande senaste nytt. De krockade bilarna kommunicerar med sina förare var skador uppstått, samtidigt som kontaktuppgifter till närmaste bärgnings- och bilservicebolag visas i kontrollpanelens digitala skärmar. Proaktiva försäkringsbolag och privata sjukvårdsföretag skickar de drabbade erbjudanden via digitala kanaler, merförsäljningsmöjligheter skapas och en dialog i sociala medier initieras.

För inte så länge sedan klev de drabbade ur bilarna, fyllde i manuella karbonblanketter, lånade mobiltelefoner av varandra, ställde sig i telefonkö till 112 och försäkringsbolagens kundtjänstavdelningar. Väl framme hos kundtjänstoperatören behövde de drabbade försöka beskriva det som skett och i värsta fall få blanketter hemskickade för manuell ifyllnad. Samma process genomfördes för att komma i kontakt med bilserviceföretagen, sjukvården och Försäkringskassan. Processerna var såväl tidskrävande som komplexa och krävde ett manuellt postalt utskick av kopior till olika mottagare.

Det är en mycket kort period mellan de båda scenarierna ovan, och vi har knappt märkt vad som skett – trots att praktiskt taget allt är annorlunda. Digitaliseringen skapar oanade möjligheter, och vi har bara sett början.

Det som har skett är en omfattande teknikutveckling där mikroprocessorer smugit sig in i allt fler produkter, en allt snabbare uppkoppling samt utvecklingen av mobila tjänster och datalagringsmöjligheter i molnet. Allt till en lägre kostnad och därmed även ett lägre pris. Och slutanvändaren har snabbt anammat den nya tekniken och förändrat sina mobila och sociala användarmönster.

Digitaliseringen får genomslag och stor påverkan på alla typer av organisationer och branscher – varje dag. Vi ser att många nya företag och affärsidéer skapas tack vare digitaliseringen, vi ser nya typer av affärsmodeller, nya erbjudanden, nya kommunikations- och försäljningskanaler samt nya kundupplevelser.

Vidare ser vi affärsmodeller som helt och hållet eliminerar risk, fysiska varor som säljs utan lagerhållning, tjänster som levereras på andra sidan världen utan fysiska mellanhänder, nya typer av kundinteraktioner, marknadsföring som skräddarsys efter kundbeteendet i realtid samt säljprocesser som kapar flera mellanled. Vi ser i alla branscher utvecklingsmöjligheter som skapar bättre kundupplevelser, stärker konkurrenskraften och oftast kostar mindre.

Vi ser samtidigt traditionella affärsmodeller försvinna – varje dag. De som tappar farten tar antingen inte vara på möjligheterna, alternativt saknar förmågan att anpassa sig till nya förutsättningar.

De som har förstått digitaliseringens möjligheter utmanar och vänder upp och ned på existerande affärsmodeller, utvecklar nya erbjudanden och tillvaratar nya typer av kundinsikter. Agerar, helt enkelt. Att agera innebär att vara innovativ med beaktande av digitaliseringens möjligheter i både fysiska och digitala kanaler, samt säkerställa nödvändig kompetens.

Digitaliseringen ger även nya innovationsmöjligheter och det finns idag nya effektiva sätt att pröva sig fram. Exempelvis kan marknadsföring lätt testas och affärsutvecklingsmöjligheter ”crowd-sourcas”. Kapacitet och investeringsförmåga är inte längre något hinder och IT-lösningar har blivit såväl lättare att förstå som relativt billiga.

Digitala försprång kan därför fortsättningsvis etableras i de flesta branscher. I en alltmer digital värld där ”allt” är möjligt blir det dock ännu viktigare att agera baserat på kundinsikt. Nu.

Blogginlägget är författat av Helena Nordman Stålnacke, Partner på Differ

Read more

Blog
December 14, 2018

Auto targeting, content velocity & hyper personalization – hyped buzzwords or attractive competitive tools?

Remove the classical obstacles to transformation through a holistic change program addressing three dimensions of change. Access to the right capabilities and correct data will make digital solutions a competitive…

Blog
December 10, 2018

Optimize Customer Lifecycle – how well do you really know your customers?

Thou shalt love thy customer as thyself. Give way to the corporate commandment of the 21st century. But in our endless strive to achieve more loyal customers, let’s not forget…

Blog
December 3, 2018

Innovate Offerings – merge creativity, craftmanship & managerial discipline

Innovativeness of an organization is not formed by great ideas alone and is definitely not channeled only through new product features. A disciplined and holistic innovation process, spurred by both…

Contact Us