Sveriges Grönaste Varumärke står på konsumenternas sida

Grönhet är idag avgörande i valet av varumärke för många konsumenter. Samtidigt har företag lärt sig vad en hållbar verksamhet faktiskt innebär, och hur det kan stärka affären. Coop har på så sätt lyckats vinna konsumenternas hjärtan och blir utsedda till Sveriges grönaste varumärke 2017, en återkommande undersökning som genomförs av konsultföretaget Differ. Det är Louise König, hållbarhetschef på Coop, som stolt tar emot utmärkelsen.

Ett intäktsdrivet hållbarhetsarbete

Coop arbetar målmedvetet för att vara en matkedja på konsumentens sida. Louise lyfter fram sin tacksamhet för de kunder som klagar och ifrågasätter, och menar att det är viktigt att lyssna på de som utmanar mest. Det som framkommer i medlemsstämmor och från synpunkter i brev och mail används som utgångspunkt för Coops strategiarbete. Louise belyser även vikten av att aktivt ta ställning till hur företaget ska förhålla sig till dagens samhällsproblem. På så sätt lyckas Coop skapa ett intäktsdrivande hållbarhetsarbete där de både lyckas tjäna och spara pengar.

Idag besitter såväl konsumenter som företag betydligt större kunskap kring hållbarhet. Med den ökade kunskapen har också komplexiteten i konsumentens val tilltagit. Svårigheten att på ett objektivt sätt välja bland en uppsjö av varumärken utifrån ett produktlivscykelperspektiv är en bidragande faktor till den ökade komplexiteten. Ta beslutet att köpa ny bil som exempel. Är det bättre att köpa en nyproducerad elbil, som krävt en massa resurser under produktionen, än att köra sin tio år gamla bensinslukare i graven? Och varifrån kommer elen? Som konsument idag ställs man idag inför ett antal frågeställningar vid varje val vilket slukar tid och energi.

När analysbördan ökar väljer konsumenten varumärken med hög trovärdighet. Detta öppnar upp möjligheter för varumärken – de som på ett enkelt och greppbart vis kan förklara hur de arbetar kan också vinna konsumentens förtroende och hjärta.

Ett sätt att öka ett varumärkes trovärdighet är genom att återkommande utföra aktiviteter kopplat till företagets positionering och värderingar. Coop har genom åren haft ett flertal lyckade kampanjer kopplat till grönhet och bemötande av kundbehov och har på så sätt lyckats bygga upp sin trovärdighet. Den framgångsrika kampanjen Bönan var ett svar på konsumentens vilja att minska sin köttkonsumtion, som en del av att kunna möta en växande befolkning med bönan som substitut till kött. Ett annat exempel är kampanjen Knasiga grönsaker som uppmuntrade konsumenten att även köpa andrahandssorterade grönsaker (till ett lägre pris) – en bra affär för både samhället och Coop själva.

Grönhet är idag ett hygienkrav

När fler och fler varumärken lyckas leva upp till konsumenternas förväntningar krävs det än mer från företagen för att differentiera sig och utmärka sig i konkurrensen. Idag anses grönhet snarare vara ett hygienkrav vilket gör det svårt för företag att positionera sig som gröna. Däremot kan hållbarhetsverksamheten stärka affären och grönhet är fortfarande viktigt även om det inte är positionerande. Ett sätt att lyckas differentiera sig och utmärka sig i konkurrensen är genom att tydliggöra varumärkets värderingar och ta en tydligare position runt sina hjärtefrågor.

Om Sveriges grönaste varumärke

Sveriges Grönaste Varumärke är en återkommande studie som genomförs av konsultföretaget Differ. I undersökningsdelen har över 1000 respondenter i åldrarna 15-75 år fått ge sin syn på grönhet. Datainsamlingen skedde under december år 2017. Det är tionde gången som undersökningen genomförs. Respondenterna får besvara frågor kring miljö och hållbarhet och ge sin syn på varumärken i åtta utvalda branscher.
Läs hela rapporten här.

Blogginlägget är en summering av seminariet “Sveriges Grönaste Varumärke 2017” presenterad av Clara Boëthius och Ulrika Burling som båda har lång och bred erfarenhet av att jobba med varumärkesfrågor. För att veta mer kontakta Clara Boëthius 070-858 95 58

Read more

Blog
January 17, 2022

Så skapar vi hållbar tillväxt för Cancerfonden med growth marketing

När vi blickar tillbaka på 2021 så har vi på Differ genomfört många lyckade projekt som bidragit till hållbar tillväxt. Vi har fått förmånen att leda projekt på många olika…

Differ-soker-nya-konsulter Career
September 21, 2021

Vi söker konsulter med start hösten 2022

Just nu söker vi dig som tar examen 2022 och som vill växa tillsammans med oss!

Career
September 10, 2021

Consulting intern – Sveriges Grönaste Varumärke – Rollen är tillsatt

— Rollen är tillsatt och vi tackar för alla sökande — Tidigare: Vi söker dig som studerar på universitetet och vill driva utvecklingen av Sveriges Grönaste Varumärke 2022

Contact Us