GDPR är här – Så vet du om ditt företag är redo!

Dataskyddsförordningen GDPR har nu börjat gälla, vilket knappast någon kan ha undgått. Regelverket ställer höga krav på hur företag och organisationer verksamma i EU ska hantera sin persondata – något som påverkar hur hela organisationen arbetar.

Den stora uppmärksamheten till trots är det långt ifrån alla som är redo för GDPR. En undersökning genomförd av Novus visar att 7 av 10 svenska företag inte är redo att fullt ut efterleva regelverkets krav. Konsekvenserna av detta kan potentiellt bli stora – bötesbelopp för allvarliga brister kan uppgå till 4% av företagets globala omsättning. En potentiellt allvarligare konsekvens är förlusten av kundernas förtroende om deras data är otillräckligt skyddad – något vi redan sett många exempel på globalt.

Det är dock viktigt att komma ihåg att GDPR inte bara är ett hot. Företag som framgångsrikt anpassat sig till regelverket ser ett stort värde i ökad kontroll över sin kunddata, förbättrad kundkommunikation samt i många fall starkare kundrelationer.

Vill du vara säker på att din organisation är redo? Differ har hjälpt flera stora organisationer att anpassa sig till GDPR. Med vår erfarenhet kan vi – oavsett hur långt ni redan kommit på vägen – snabbt hjälpa er bedöma organisationens beredskap och identifiera eventuella gap som behöver hanteras. Vi kan också ta en aktiv del i att hjälpa er driva den anpassning som krävs och på så sätt stärka era kundrelationer.

För att du ska få en uppfattning om hur väl just din organisation är rustad för GDPR har vi tagit fram en kortfattad quiz. Testa hur redo ni är

E-privacy direktivet – nästa EU-lag att hålla sig uppdaterad kring

Efter GDPR väntar en ny EU-lag runt hörnet. Den kallas E-Privacy Regulation (EPR) och förväntas beslutas under 2019. EPR kommer få påverkan på exempelvis information kring cookies, hantering av samtycken och direktmarknadsföring. Förarbeten pågår och vilken praktisk påverkan det blir kommer förhoppningsvis bli tydligare framöver men det är helt klart något som företag behöver hålla sig uppdaterade kring för att förutse påverkan på den egna verksamheten. Vi hjälper er gärna att förbereda er inför EPR!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation med dessa frågor, kontakta oss gärna.

Share

Read more

Blog
December 14, 2018

Auto targeting, content velocity & hyper personalization – hyped buzzwords or attractive competitive tools?

Remove the classical obstacles to transformation through a holistic change program addressing three dimensions of change. Access to the right capabilities and correct data will make digital solutions a competitive…

Blog
December 10, 2018

Optimize Customer Lifecycle – how well do you really know your customers?

Thou shalt love thy customer as thyself. Give way to the corporate commandment of the 21st century. But in our endless strive to achieve more loyal customers, let’s not forget…

Blog
December 3, 2018

Innovate Offerings – merge creativity, craftmanship & managerial discipline

Innovativeness of an organization is not formed by great ideas alone and is definitely not channeled only through new product features. A disciplined and holistic innovation process, spurred by both…

Contact Us