ICA och Änglamark utsedda till Sveriges grönaste varumärken 2018

När svenskarna för elfte året i rad får göra sin röst hörd i undersökningen Sveriges Grönaste Varumärke står det klart att grönhet nu anses vara en självklarhet. Samtidigt ställer konsumenter högre krav än någonsin på ett aktivt hållbarhetsarbete bland varumärkena.

Grönhet spelar dessutom en avgörande roll vid köpbeslutet. Fler än en tredjedel väljer bort varumärken som inte upplevs gröna. De flesta kan också tänka sig att betala extra för grönhet – inte minst inom dagligvaruhandeln. Samtidigt uppger knappt hälften att det är svårt att göra gröna val. Avsaknad av information, bristfällig kommunikation och otydliga märkningar är några av de bakomliggande faktorerna – och påverkar i många fall trovärdigheten.

  • Vi ser tydligt en ökad mognadsgrad bland konsumenter som gör allt fler aktiva val. Samtidigt är det fortsatt komplext att välja rätt. Tydlighet och transparens är ett fortsatt framgångsrecept för varumärken som vill nå ut i bruset, säger Estelle Nordin på strategikonsultföretaget Differ, som genomfört undersökningen.

I undersökningen koras vinnare i två olika kategorier. I den första kategorin – där samtliga respondenter bedömer grönheten hos 100 varumärken – vinner för första gången ICA. Kerstin Lindvall, ICA Gruppens direktör för Corporate Responsibility, tog glatt emot nyheten.

  • Jag tror att kunderna ser och uppskattar att vi inom ICA arbetar långsiktigt och medvetet med hållbarhetsfrågorna. Vi har bland annat satt upp ett väldigt offensivt mål om att bli klimatneutrala till 2020, vi har antagit en väldigt offensiv plan för att minska plastanvändandet, vi arbetar för att guida kunderna till mer hälsosamma och klimatvänliga val samtidigt som vi arbetar för att öka den svenska livsmedelsproduktionen, säger Kerstin Lindvall.

Årets andra vinnare är det varumärke som får flest röster när respondenterna fritt får ange vilket de anser vara Sveriges grönaste varumärke. Coops varumärke Änglamark vinner, liksom tidigare år, denna kategori med stor marginal. På andra plats finner vi Grumme och strax bakom tar Coop hem tredjeplatsen, då med kedjans modervarumärke.

Sveriges Grönaste Varumärke är en återkommande undersökning som har genomförts sedan 2008. Drygt 1 000 personer i åldrarna 15-75 år får besvara frågor kring miljö och hållbarhet samt ge sin syn på varumärken i nio utvalda branscher: apotek, bank, bilar, dagligvaruhandel, energi, kläder, nyproduktion av bostäder, snabbmat och transport.

Klicka här för att ta del av hela undersökningen.

För mer information, kontakta:

Clara Boëthius, tel. 070 858 95 58 alt. clara.boethius@differ.se

Read more

Differ-soker-nya-konsulter Career
September 21, 2021

Vi söker konsulter med start hösten 2022

Just nu söker vi dig som tar examen 2022 och som vill växa tillsammans med oss!

Career
September 10, 2021

Consulting intern – Sveriges Grönaste Varumärke – Rollen är tillsatt

— Rollen är tillsatt och vi tackar för alla sökande — Tidigare: Vi söker dig som studerar på universitetet och vill driva utvecklingen av Sveriges Grönaste Varumärke 2022

Career
July 6, 2021

Sommarhälsning från Differgruppen

Äntligen sommar. Pandemin alltmer i backspegeln; vi tillåter oss själva lite hopp och framtidstro. Vintermånadernas harvande från hemma-kontoret börjar kännas långt borta. Man glömmer fort – och tur är väl...
Contact Us