Så skapar vi hållbar tillväxt för Cancerfonden med growth marketing

När vi blickar tillbaka på 2021 så har vi på Differ genomfört många lyckade projekt som bidragit till hållbar tillväxt. Vi har fått förmånen att leda projekt på många olika företag och organisationer och ett framgångsrecept är att alltid arbeta i nära samarbete med våra uppdragsgivare. Vi är extra stolta över vårt samarbete med Cancerfonden.

I ett genomgripande samarbete har vi byggt och skapat effektiva kundresor, eller givarresor som de kallar det, för att öka Cancerfondens insamlade medel. Arbetet har byggt på growth marketing-metodik och syftat till att utveckla Cancerfondens trigger-baserade kommunikationsflöden. Growth marketing anses ofta vara en vidareutveckling från growth hacking. Med growth marketing menar vi att syftet ofta handlar om att nå strategiska mål medan growth hacking ofta har sitt fokus på det taktiska och operationella.

Arbetet har byggt på följande fyra growth marketing-principer:

Datadriven analys och aktivitetsopitmering
Vi skapar en förståelse för givarnas behov och beteenden och baserar triggers utifrån insikter. Här skapas exempelvis en förståelse för när de är mest benägna att konvertera till givande och vad som historiskt sett har varit mest effektivt. Allt eftersom givarresorna går igång skapas nya insikter och agerande och aktiviteter skräddarsys kontinuerligt för målgrupperna.

Experimentellt arbetssätt
Vi testar nya sätt att effektivt nå givare exempelvis genom olika kanaler, i nya målgrupper eller med olika typer av anpassat innehåll. Man kan likna det med en mer avancerad form av A/B-testning. För att inte fastna i gamla hjulspår behöver nya sätt att nå kunder testas. Detta innebär även att nya kombinationer av befintliga tillvägagångssätt testas.Olika kanaler kombineras för att uppnå olika syften. Det kan exempelvis handla om att skapa en perfekt kombination av digital och analog, eller personaliserad eller bred, marknadsföring. Tillvägagångssättet är mycket effektivt i kombination med noggrann uppföljning.

Kreativ exekvering
För att ha något att experimentera kring behövs såklart det kreativa elementet i kommunikationen: innehållet, formen, tonaliteten, visualiteten anpassad för olika kanaler. Vilka krav ställs på innehåll som ska visas i sociala medier och hur skiljer de sig från utformning av affischer på stan?

Automatiserat och med smarta verktyg
Så mycket som möjligt i en givarresa ska vara per automatik. Det kan handla om att en resa, eller olika steg i resan, triggas av att en mottagare har gjort, eller inte gjort, något eller att en viss tid har gått. Att utveckla och använda rätt verktyg som används som gränssnitt mot kunder eller för att automatisera givarresorna är essentiellt. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa hållbar tillväxt med growth marketing? Kontakta Cecilia Clausen på cecilia.clausen@differ.se eller +4670 742 08 66

Tyck till!

Share

Cecilia Clausen

070-742 08 66
cecilia.clausen@differ.se

Read more

Career
September 25, 2022

Vi söker konsulter med start hösten 2023

Vi söker graduates som vill vara med och skapa hållbar tillväxt! 

Career
May 3, 2022

Differ Technology söker Martech-specialister & CX-teknologikonsulter

System och metoder för optimering av Kundupplevelsen förändras och växer snabbt, och det gör vi också. Idag samarbetar vi med världsledande plattformar och klienter med målet att implementera teknologier och…

Article
April 27, 2022

Post-pandemic B2B Sales in the Nordics – Finding the New Normal

Based on a Nordic survey and project experiences, Differ offers a framework for finding the post-pandemic “New Normal” in B2B interactions. Our findings indicate that the future will be one…

Contact Us