INTEGRITY POLICY - RECRUITMENT

We process your personal data with care

Denna information gäller dig som ansöker om ett jobb hos något bolag inom Differ-koncernen. Syftet är att ge tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas för att fullfölja rekryteringsprocessen.

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Det är det bolag inom Differ-koncernen du ansöker om jobb hos som är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas korrekt. Det kallas för att man är personuppgiftsansvarig.

VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER

De flesta personuppgifter vi hanterar i rekryteringsprocessen får vi av dig i samband med att du skickar in din ansökan med tillhörande dokument exempelvis CV, betyg, referenser, dina kontaktuppgifter etc. Ytterligare personuppgifter kan också tillkomma genom personliga intervjuer eller tester som du tackar ja till att delta i eller vid behov samtycker till.

VILKA VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra bolag inom Differ- och XLENT-koncernen, i de fall detta är nödvändigt för att genomföra rekryteringsprocessen för det jobb du ansöker till. Vi kan även dela personuppgifter med externa företag, exempelvis samarbetspartners för genomförande av personlighetstester. All utlämning kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än det vi redan informerat dig om. Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/EES-området.

SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VARFÖR

Med stöd av att ditt samtycke använder vi dina personuppgifter för att hantera rekryteringsprocessens alla delar fram till att en kandidat för anställning utsetts. Vi använder även dina personuppgifter för att göra analyser i syfte att förbättra vår rekryteringsprocess, exempelvis val av kanaler för att publicera rekryteringsannonser.

SÅ LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter i högst 2 år efter avslutad rekryteringsprocess, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt Dataskyddsförordningen har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få information om hur vi hanterar dina personuppgifter, rätt till tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning eller radering samt rätt att invända mot viss behandling. Om du har gett ett samtycke till en viss personuppgiftsbehandling har du rätt att återkalla detta samtycke. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten.

VEM DU KONTAKTAR

Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig kontakta HR-funktionen hos Differ via karriar@differ.se