top of page

Är ni redo för Green Claims-direktivet?


Är ni redo för Green Claims-direktivet och de konsekvenser det kommer innebära för hållbarhetskommunikation? Kan ni stå för era miljöpåståenden när Green claim-direktivet träder i kraft?


Efter genomförda projekt och spännande diskussioner under PUSH 2024 berättar vi gärna mer om vad direktivet innebär och hur ni som organisation kan förbereda er. Under en intensiv workshop kommer vi tillsammans bottna i vad direktivet innefattar, vilken typ av hållbarhetskommunikation som kommer regleras och vad det får för påverkan på verksamheter i flera dimensioner.Vill du veta mer?


Kontakta en av våra experter:

Johanna Nyberg johanna.nyberg@differ.se

Varumärkesstrateg inriktad på hållbarhetsfrågor


0 views

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page