top of page

Blogg: Hur kan AI stödja företags tillväxt och lönsamhet?


Mirja Mäkelin - 2024.05.18


"Generativ AI har på kort tid förändrat affärsvärlden. Samtidigt ser jag ofta hur företag fortfarande kämpar med att starta eller få utlovad effekt från sina investeringar i området. Ett vanligt misstag är att fokusera mer på tekniken än på faktiska behov. Istället behöver vi se hur AI kan stödja företagets tillväxt och lönsamhet.

På Differ följer vi tre steg för att integrera AI effektivt, hos oss själva och hos våra kunder:

1. Affärsanalys: Vi identifierar de viktigaste affärsområdena inom våra kärnområden marknadsföring, försäljning och kundservice, och analyserar var det finns störst potential att optimera affären (med eller utan AI).

2. AI-potential: Vi bedömer vilka av dessa områden som kan optimeras kostnadseffektivt med hjälp av AI, och listar konkreta användningsområden.


3. Handlingsplan: Vi rekommenderar AI-verktyg och aktiviteter för att framgångsrikt implementera AI, samt identifierar och adresserar möjliga risker.

Möjligheterna med AI är enorma om de bara tas om hand på rätt sätt. "


Hör av dig till mirja.makelin@differ.se om du vill prata mer om nästa steg för ditt bolag!0 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page