top of page

Differ gör warm-ups på nya roller

Updated: Jun 27


Vad innebär en ”warm-up”?

I takt med växande verksamheter och förändrade marknadsbehov inser organisationer ofta ett behov av en ny roll. Det kan dock vara svårt att veta exakt vilka kompetenser som krävs och vilka arbetsuppgifter som ska ingå utan att ha prövat rollen i praktiken. Läs vidare för att upptäcka de främsta fördelarna med en warm-up samt insikter och reflektioner från genomförda projekt.


I en ”warm-up” hjälper Differ till att skapa, forma och förankra nya roller och finns med hela vägen tills att rekrytering sker.


En warm-up innan långsiktig rekrytering är ett vinnande koncept för att…


…säkerställa att den nya rollen är väldefinierad och exakt anpassad till organisationens behov genom att utmana och optimera rollens uppgifter i praktiken.…dra nytta av Differs erfarenhet för att få nya perspektiv och insikter som kan användas för att ytterligare förfina rollen.
…ge den nya medarbetaren ett härligt välkomnande med en tydlig riktning och effektiv onboarding i en organisation där rollen redan är förankrad.Hör Sara Mundt-Petersen om Differs warm-up av rollen Customer Growth Manager på Hitta.se


Kontakta en av våra experter

13 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page