top of page

Hur långt har ni kommit i att optimera CX-investeringar?


Om en organisation är bra på att strukturera och analysera operationell kunddata (O-data) och kundfeedback (X-data) så sker det oftast i olika delar av organisationen. Få inser att det finns enorm potential i att korsanalysera O- och X-data och ännu färre har lyckats skapa agerbara insikter som ligger till grund för optimerade CX-investeringar. Våra strategikonsulter har arbetat med ett flertal organisationer och utvecklat en unik metodik för att säkerställa hög avkastning på CX-investeringar🌟


Vi har kondenserat material med erfarenheter och praktiska exempel. Hör gärna av dig till om du och ditt team vill ta del av våra lärdomar!


Kontakta en av våra experter

Sofia Drottheden, sofia.drottheden@differ.se

Victoria Frisenstedt, victoria.frisenstedt@differ.se
1 view

Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


bottom of page