top of page

Hur vi lyckas med vår partnerstrategi?


Hur lyckas vi med vår partnerstrategi? 💡


I ett nyligen avslutat uppdrag har Max Hellgren och Bi Kreimer arbetat med just den frågeställningen i energibranschen. Så här summerar de uppdraget:


👉 Vad innebar uppdraget?

I en bransch där kundernas intresse och engagemang höjts i snabb takt har också behovet av att erbjuda en bredare palett av produkter och tjänster växt. För att kunna tillgodose nya kundbehov ser vår uppdragsgivare behov av värdeskapande partnerskap som kan komplettera det egna erbjudandet. I uppdraget definierade vi en skräddarsydd partnerstrategi, tydliga rollbeskrivningar för de som arbetar med partners och en tydlig process för att utvärdera, etablera och förvalta partnerskap i nära samarbete med organisationen.


1. Definiera vad partnerskap betyder och har för syfte i er organisation

Partnerskap är en mer mångfacetterad fråga än vad man först kan tro - det märks inte minst på hur många olika definitioner på partner det finns inom en organisation.En tidig framgångsfaktor i arbetet med en partnerstrategi är därför att tydligt definiera vad partnerskap innebär och vilket syfte strategin ska uppfylla för just er organisation.


2. Utgå från kundens behov för att hitta attraktiva partnerskap och sätta urvalskriterier

Ställ er själva frågan "vilka produkter och tjänster ingår i vår kunds ekosystem och hur kan vi underlätta för vår kund att få tillgång till det?”


Genom att etablera partnerskap i kundens ekosystem blir det värde som kunden erbjuds via partnerskapet enkelt att kommunicera och förstå.


3. Starka partnerskap bygger på balans

Lyckade partnerskap bygger på balans, både i form av värde som skapas och de resurser som läggs på att förverkliga partnerskapet.


I många fall där partnerskap blir mindre lyckade är det bara en part som upplever partnerskapet som värdefullt i längden.


Vill du höra mer om våra erfarenheter av att ta fram partnerstrategier?


Kontakta en av våra experter9 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page