top of page

SJ får utmärkelsen för årets PUSHFör femtonde gången har folket fått säga sitt i undersökningen Svenskarnas Syn på Varumärken och Hållbarhet, och fyra gröna huvudinsikter har presenterats. Årets undersökning visar bland annat att ärliga varumärken rankas högt av svenska folket.


Likt tidigare år är det fortsatt tydligt att grönhet är en avgörande faktor vid köpbeslut och val av varumärke. Konsumenter förväntar sig att företagen tar sitt ansvar och erbjuder produkter till högre kvalitet och livslängd. Konsumenter är dessutom mer öppna till att ta sitt ansvar genom att använda sin lojalitet till varumärken som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

 

Prissättning är en komplex och svår fråga i allmänhet och prissättning av hållbara alternativ i synnerhet. Det gångna året med hög inflation och stigande räntor har tvingat konsumenter till tuffare val när privatekonomin begränsats. Det finns dock också bevis på att konsumenter kan se bortom priset när ett hållbart mervärde skapas.

 

I årets undersökning ser vi att konsumenter är medvetna, transparens och öppenhet hyllas och konventionella affärsmodeller som bygger på en omfattande konsumtion sågas. Genom att följa hur svenska folket ser på hållbarhet vill vi tillföra ett fokus på hållbart arbete hos företag, säger Fredrik Berggren på strategikonsultföretaget Differ, som genomfört undersökningen”

 

Baserat på undersökningen ges en utmärkelse för årets PUSH och iår går den till SJ. Samtliga svarande betygsätter upplevd hållbarhet hos 108 varumärken och SJ får det högsta genomsnittliga värdet och blir därför en total ledare.

 

Ständiga krav på ökad hållbarhet kommer inte bara från lagstiftare, myndigheter och organisationer, utan även från konsumenter. Målsättningen med Svenskarnas syn på varumärken och hållbarhet är att följa just svenska konsumenters syn på hållbarhetsarbete. Vi ser att hållbarhet är viktigt i bolags varumärkesbyggande och därmed något bolag aktivt bör arbeta med. Genom att belysa området hållbarhet vill vi också bidra till att driva agendan för en hållbar utveckling framåt.

 

Svenskarnas Syn på Varumärken och Hållbarhet är en återkommande undersökning som har genomförts sedan 2008. Drygt 2 000 konsumenter i åldrarna 15–75 år får besvara frågor kring hållbarhet samt ge sin syn på varumärken i tio utvalda branscher: apotek, bank, dagligvaruhandel, detaljhandel, drivmedel, elbolag, kläder, nybyggnation av bostäder, transport samt pension & försäkring.För mer information, kontakta:

Fredrik Berggren, tel. 070 794 31 70 alt. Fredrik.berggren@differ.se

Johan Johansson, tel. 073 688 96 49 alt. johan.johansson@differ.se

114 views

Comentários


bottom of page