top of page

Utökat erbjudande inom hållbarhet - fyra exempelprojekt som lyfter ert hållbarhetsarbete

I samband med nya EU-krav och ökat tryck från intressenter på hållbart agerande, ser vi ett stort intresse av rådgivning kring hållbarhetsfrågor från våra kunder. Därför har vi utvecklat och förtydligat vårt hållbarhetserbjudande för att exemplifiera vilken rådgivning vi kan hjälpa våra klinter med. Vårt stärkta erbjudande inom hållbarhet kan konkretiseras genom följande fyra exempelprojekt: Hållbarhetsutbildningar, ESRS Assesment, Green Claims Assesment och Processgenomlysning för rapportering.Hållbarhetsutbildningar

Hållbarhetsområdet förändras i snabb takt och det är av stor vikt att anställda förstår sig på vidden av de nya kraven men även hur företaget kan arbeta för att främja hållbar tillväxt. Vi har tagit fram utbildningar för att höja er kompetens inom hållbarhetsområdet, från introduktion till fördjupning. Utbildningarna är flexibla för att kunna skräddarsys till just era behov.


För mer information kontakta:


Mikael af Kleen

Senior strateg inom tillväxtfrågor och hållbarhet ​

+46 72-552 85 31


ESRS Assessment

Vi har lång erfarenhet att hjälpa våra kunder bryta ner komplexa regelverk som GDPR & CSRD/ESRS för att säkra lagefterlevnad. Vi hjälper våra kunder identifiera potentiella problem för att tillsammans utveckla lösningar där kundens verksamhet är i fokus för att göra er verksamhet redo att möta ESRS-kraven inom hållbarhetsrapportering.


För mer information kontakta:


Max Hellgren

Strateg inom tillväxtfrågor och hållbarhet ​

+46 73-393 77 89Green Claims Assessment

För att ta en hållbar grön position behöver företag säkerställa att alla påståenden är i linje med det nya green claims-direktivet vilket kraftigt kommer begränsa kommunikationen om gröna påståenden. Differ hjälper er kartlägga nuläget för att skapa förståelse för kommande förändringsbehov för att klara framtida kommunikationskrav.


För mer information kontakta:


Johanna Nyberg

Varumärkesstrateg inriktad på hållbarhetsfrågor  ​

+46 76-801 35 22Processgenomlysning för rapportering

Differs processgenomlysning syftar till att analysera och optimera varje område kopplat till hållbarhetsrapportering vilket är relevant speciellt med tanke den ökade lagstiftningen inom hållbarhetsområdet. Vi hjälper er att belysa problem i befintliga processer samtidigt som presenterar eventuella förbättringsförslag för ökad processeffektivitet.


För mer information kontakta:


Mikael af Kleen

Senior strateg inom tillväxtfrågor och hållbarhet ​

+46 72-552 85 31

54 views

Comments


bottom of page