Ett nytt Differ

Ett nytt Differ

Efter ett år under samma tak går Xlent Strategy och Differ samman under namnet Differ. Tillsammans bildar vi en stark strategikonsultaktör med fokus på intäktsfrågor. Erbjudandet omfattar alla intäktsrelaterade discipliner; kundbasoptimering, varumärkesstrategi, lojalitet, digitalisering, prissättning, och mycket mer.

Företagets diffusa framsida

Företagets diffusa framsida

Gränslandet mellan kund och företag utvecklas, omdanas. Det som förr var en enkel handelstransaktion har vuxit till att bli ett komplext nätverk av interaktioner. Isolerade kundmöten har blivit en oförutsägbar resa i ett diffust territorium. Rollerna kund och säljare luckras upp. Nya aktörer gör entré i affärsrelationerna. Kontroll har ersatts av påverkan. Marknadsföringens 4 p:n måste, som vi ser det, nu bli 4 i:n.

Sveriges Grönaste Varumärke

Sveriges Grönaste Varumärke

För sjunde gången har vi låtit svenska folket utse Sveriges grönaste varumärke. I år heter den stora vinnaren Coop.