Ett nytt Differ

Ett nytt Differ

Efter ett år under samma tak går Xlent Strategy och Differ samman under namnet Differ. Tillsammans bildar vi en stark strategikonsultaktör med fokus på intäktsfrågor. Erbjudandet omfattar alla intäktsrelaterade discipliner; kundbasoptimering, varumärkesstrategi, lojalitet, digitalisering, prissättning, och mycket mer.

Kundupplevelsen gör lojalitet till en strategisk fråga

Kundupplevelsen gör lojalitet till en strategisk fråga

Det finns en stark korrelation mellan kundupplevelse och lojalitet. För att skapa lojalitet gäller det att ständigt utvecklas för att möta kraven på kundupplevelser i alla olika interaktioner. Lojalitet blir på detta sätt en del av affärsmodellen, och lojalitetsarbetet blir till en strategisk fråga tvärs hela företaget snarare än bara en fråga för CRM-funktionerna eller lojalitetsprogrammet.

Sveriges Grönaste Varumärke

Sveriges Grönaste Varumärke

För sjunde gången har vi låtit svenska folket utse Sveriges grönaste varumärke. I år heter den stora vinnaren Coop.