top of page

Sveriges konsumenters uppfattning
av varumärkens hållbarhet
2023

Ständigt ökade krav på hållbarhet i Sverige belyser vikten av att förstå vad konsumenter faktiskt tycker och värdesätter. Sveriges Grönaste Varumärke har som målsättning att följa konsumenternas syn på hållbarhet och således bidra till att driva agendan för en hållbar utveckling framåt. Vill du veta mer? Kontakta fredrik.berggren@differ.se

Ladda ner vår rapport

Intresserad av att veta hur svenska folket tycker företag bör arbeta med hållbarhet? 

Information kring undersökningen

152

varumärken har undersökts från 13 olika branscher

• Apotek

• Bank

• Bil

• Daglivaruhandel

• Drivmedel

• Elbolag

• Hem och Inredning

• Kläder

• Matproducenter

• Nybyggnation

• Snabbmat

• Pension

• Transport

Riksrepresentativt resultat utifrån kön, ålder samt geografi

13 år har undersökningen följt svenska folkets åsikter

13

Differ analys & djupdykning är nytt tillägg i året undersökning

Majoriteten av konsumenterna väljer grönt

82%

anser att de Ibland, ofta eller alltid gör aktivt gröna val.

Konsumenterna väljer ofta bort varumärken som de inte upplever är gröna, men branscherna skiljer sig åt

Andel som har svarat ”Ofta/Alltid” på frågan
”Hur ofta skulle du välja bort ett varumärke för att du inte upplevde att det var hållbart?”

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Matproducenter

43%

Daglivaruhandel

Kläder

39%

Bil

38%

Snabbmat

36%

Hem & Inredning

35%

El & Energi

34%

Drivmedel

33%

Transport

32%

Pension

29%

Apotek

Bank

Nybyggnation

28%

28%

28%

41%

Intresserad av att veta hur svenska folket tycker företag bör arbeta med hållbarhet? 

bottom of page