top of page

I väntan på den hållbara strategin

För att förstå dagens viktigaste affärsutmaningar har vi intervjuat åtta hålbarhetsansvariga i lika många branscher. Historiskt hade VD eller strategichef varit den logiska personen att prata med. Men, i en tid där riksdag och EU har beslutat att vi skall nå net zero, där investerare satsar mer och mer på gröna investeringar och där kunderna värderar hållbarhet allt högre för varje år som går, ser vi nu hållbarhetsansvarig som den naturliga nyckelspelaren, för det moderna företagets strategi.Vår grundläggande hypotes i intervjuerna var, att företag med starka hållbarhetschefer och bevisat lyckade satsningar nu helt svängt och satsar långsiktigt och strukturellt på hållbar omställning av sina verksamheter.


Att man låter makroförändringar guida och integrerar hållbarhet i grundläggande strategiarbete, eller till och med har hållbarhet som fundamentet. Verkligheten visade sig dock vara en annan.For more information contact Mikael af Kleen at 072-552 85 31 or mikael.af.kleen@differ.se

Comments


bottom of page