top of page

Seminarium - AI & CopilotTidigare idag höll Cecilia Clausen och Mirja Mäkelin från Differ, tillsammans Peter Rhodin från Microsoft, ett uppskattat seminarium på tema AI 🤖


Några av huvudinsikterna som presenterades var:


💡 ChatGPT och generativ AI har haft en enorm påverkan på hur AI uppfattas och används av gemene man, något som skyndat på en redan snabb utveckling inom AI-området.


💡 Det finns ett stort antal användningsområden för AI inom marknadsföring, försäljning och kundservice. För många bolag är den största utmaningen just nu att identifiera vilka områden som skapar störst värde för den egna affären – och hitta sätt att realisera potentialen.


💡 Inom marknads- och säljorganisationer kan AI bidra med både extern och intern effektivitet. Externt handlar det om att nyttja AI-verktyg för att skapa ökad tillväxt, attraktion och kundlönsamhet. Internt finns goda möjligheter att låta AI ta över eller effektivisera uppgifter som skapar begränsat värde men tar mycket tid i anspråk – något som frigör tid till mer värdeskapande aktiviteter.


💡 Ett exempel på verktyg som kommer att göra stor skillnad för både intern och extern effektivitet är Microsofts Copilot. Verktyget, som nu håller på att rullas ut, kommer att kunna bistå användaren i mängder av uppgifter kopplade till Microsofts program, såsom exempelvis PowerPoint, Excel, Outlook och Dynamics 365. Helt klart något att se fram emot!


💡 Samtidigt som AI skapar stora möjligheter, finns också avsevärda risker att ta hänsyn till. Kvalitet, integritet, immateriella rättigheter, källkritik och de anställdas perspektiv är alla exempel på frågor som behöver hanteras för att kunna använda AI på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.


Är du intresserad av att veta mer om hur ditt företag kan jobba med AI inom marknadsföring, sälj och service?


Kontakta våra kollegor

1 view

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page